Školy

logoZákladním a středním školám po celé ČR nabízím školení akreditovaná MŠMT. Účastnici získají certifikát, který je uznatelný i jako výstup projektů EU.

Z témat můžete vybírat zde:
1. Interaktivní tabule ve výuce chemie
2. ICT v mediální výchově
3. Implementace ICT do výuky
4. Využití tabletu ve školní praxi
5. Využití on-line multimediálního obsahu ve školní praxi
6. Příprava učitele na výuku s interaktivní tabulí – základní dovednosti
7. Příprava učitele na výuku s interaktivní tabulí – pokročilé dovednosti
8. Úprava digitální fotografie, zvuku a videa v bezplatném software – základní dovednosti
9. Úprava digitální fotografie, zvuku a videa v bezplatném software – pokročilé dovednosti
10. Bezplatné výukové programy a on-line výukové aplikace pro 1. stupeň ZŠ
11. Bezplatné výukové programy a on-line výukové aplikace pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
12. Publikování na počítači v programu Scribus – základní dovednosti
13. Publikování na počítači v programu Scribus – pokročilé dovednosti
14. MS Windows 7 – základní dovednosti
15. MS Windows 8 – základní dovednosti
16. Tvorba textových dokumentů v programu Word nebo Writer – základní dovednosti
17. Tvorba textových dokumentů v programu Word nebo Writer – pokročilé dovednosti
18. Tvorba prezentací v programu PowerPoint nebo Impress – základní dovednosti
19. Tvorba prezentací v programu PowerPoint nebo Impress – pokročilé dovednosti
20. Tvorba flashových animací a prezentací v programu Vectorian Giotto
21. Využití počítačů, tabletů a smartphonů se systémem Windows ve výuce chemie
22. Využití tabletů a smartphonů se systémem Android ve výuce chemie
23. Využití tabletů a smartphonů se systémem iOS ve výuce chemie
24. Využití Internetu ve škole
25. Využití Google aplikací ve škole
26. Tvorba online interaktivních cvičení a testů
27. Tvorba online interaktivních prezentací
28. Microsoft Windows – základní dovednosti
29. Využití tabletu se systémem Windows ve školní praxi – pokročilé dovednosti
30. Elektronické knihy a interaktivní elektronické publikace ve školní praxi
31. Tvorba elektronických knih a interaktivních elektronických publikací
32. PDF dokumenty, jejich tvorba a užití na počítačích, tabletech a smartphonech
33. Využití Microsoft Office Online ve škole
34. OneNote – elektronické poznámky, jejich tvorba a užití nejen na tabletech
35. Vedení agendy učitele v programu Excel nebo Calc – základní dovednosti
36. Vedení agendy učitele v programu Excel nebo Calc – pokročilé dovednosti
37. Online interaktivní tabule, výuka na dálku
38. Operační systém Linux – základní dovednosti
39. Operační systém Linux – pokročilé dovednosti
40. Využití Android aplikací na tabletu se systémem Microsoft Windows

Školím na základních a středních školách po celé ČR. Cena otevřeného semináře v rozsahu 5 vyučovacích hodin je 750 Kč / účastník. Nabízím školení pedagogického sboru na Vaší škole za smluvní cenu. V případě Vašeho zájmu o školení přímo na Vaší škole mě kontaktujte na e-mailu josef.mach@gmail.com.